REGLER FOR HØNEFOSS FIGHT GYM

* Alle som trener hos Hønefoss Fight Gym må ha en gyldig treningskontrakt.

* Kontingenten trekkes hver måned via Avtalegiro. Vår samarbeidspartner er Cash Management Security (CMS).

* Som MEDLEM plikter du å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, endring av bankkonto etc.

* Treningskontrakten har en bindingstid på 12 måneder. Etter 12 bindingstiden går kontrakten over til et løpende avtaleforhold. Det er 1 måned oppsigelsestid.

FRYS AV KONTRAKT

En kontrakt kan fryses etter følgende regler:

1. Kontrakten kan fryses uten dokumentasjon. Første år som medlem kan man fryse kontrakten inntil 2 måneder. Andre året som medlem kan man fryse kontrakten opptil 3 måneder. Tredje året kan man fryse opp til 6 måneder.

2. Sykdom eller skade som kan dokumenteres via legeattest, svangerskap eller utstasjonering i jobb eller studier kan gi mulighet for lengre frys.

3. Frys av kontrakt innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.

4. Frys vil ikke påvirke bindingstiden. Dette gjelder også ved flytting.

5. Ved urettmessig frys av kontingent plikter medlemmet seg til å betale tilbake hele eller deler av tiden hvor kontrakten har vært fryst.

6. For å få innvilget frys av kontrakt kan man ikke ha noe utestående.

IKKE BETALT KONTINGENT

Har du ikke betalt kontingenten din vil det påløpe purregebyr. Ved utelatelse av betaling over tid ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med dette før det går til inkasso.

OPPSIGELSE AV KONTRAKTEN

* Man kan si opp kontrakten etter endt bindingstid. Oppsigelse av kontrakten skal være skriftlig. Det er en måneds oppsigelsestid. Dette gjelder fra måned til måned, ikke fra dato.

* Om du skylder kontingent eller annet til Hønefoss Fight Gym, skal dette betales før medlemskapet kan sies opp. Kontrakten vil være aktiv til du har betalt det du skylder.

* Ved noen tilfeller kan kontrakten avsluttes før bindingstiden er over. Men medlemmet må minimum betale for 2/3 (8 måneder) av bindingstiden.

* Ved flytting så kreves det at medlemmet er lenger unna enn 60 min fra Hønefoss, samt at medlemmet ikke har fått innvilget en lengre periode med frys i bindingstiden. I så fall skal den fryste perioden betales ved sluttoppgjøret. Det skal sendes flyttemelding

* Hvis en kontrakt som avsluttes før bindingstiden har fått innvilget frys uten dokumentasjon skal fryst tid legges til i sluttoppgjøret. 

* Generelle skader vil ikke gi anledning til oppsigelse av kontrakt før etter et år. Det vil da være slik at medlemmet først skal fryse kontrakten og rehabilitere skaden. Etter dette kan det tas en avgjørelse. Ved oppsigelse skal det fremlegges en spesifisert legeerklæring.