PRISER

MMA i Hønefoss er ganske billig. Vi ligger faktisk 2-3000 kroner under for eksempel Oslo per år.

Det koster 399 kroner pr måned å trene hos Hønefoss Fight Gym. Det er også en innmeldingsavgift på 149 kroner.

Barnepartiet, Little Vikings trener for 199 kroner per måned. Innmelding 99 kroner

Alle avtaler har en bindingstid på 12 mnd. Etter 12 måneder fortsetter trekket automatisk. Det er 1 mnd oppsigelsestid.

Se mer om kontrakten her.

signere_kontrakt

Hvis det er noe du lurer på så kan spørsmål rettes til vår samarbeidspartner Cash Management Security.