ANTIDOPING

Hønefoss Fight Gym jobber aktivt mot doping. Vi følger de rettningslinjene som er gitt av det Norske MMA Forbundet.

Verdier og holdninger

HFG tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Kunnskap

HFG har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle våre medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Regelverk

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

Bevisstgjøring

Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

Beredskapsplan

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

 

Logo_Rent_Idrettslag_stor1