Det Norske Mixed Martial Arts Forbundet (NMMAF)

attachment

Det Norske MMA Forbundet (NMMAF) ble stiftet i februar 2011. NMMAFs visjon er «MMA- trygghet og idrettsglede for alle!»
NMMAFs formål er å samle klubber og utøvere, og skape et solid og trygt rammeverk for MMA på alle nivå i Norge.

NMMAF ønsker å være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. NMMAFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All NMMAFs idrettslige aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Les mer om NMMAF her og her.

NMMAF og Merkekamper

NMMAF holder såkalte Merkekamper i MMA. Dette er kamper med begrenset slagkraft, som kan sees på som en type sparringsmatch. Kampene blir holdt i samarbeid med NMMAFs medlemsklubber, og er et sterkt bidrag til breddeidretten.

Kampene skal gå tiden ut, og gir en reell kampfølelse, og dermed uvurdelig erfaring, kunnskap og læring både i forhold til kampsituasjonen og ikke minst hvorledes en selv fungerer i denne settingen. Les mer om Merkekampene her.

NMMAF og HFG

HFG’s hovedtrener, Henning Svendsen, er en av arkitektene bak NMMAF. Svendsen er per i dag President i NMMAF, og Hønefoss Fight Gym er selvfølgelig medlem i NMMAF.