BARNE- OG UNGDOMSPARTIER

Hønefoss Fight Gym ønsker å utvide sitt tilbud til barn- og ungdom fra 2015. Som sponsor vil din bedrift få være med å bidra til et idrettslig mangfold i Hønefoss. Det er mange barn og ungdommer som faller utenfor de tradisjonelle idrettene, og kampsport kan være et supert alternativ.

Kampsport er utmerket for begge grupper både som en dannelsesreise på det mentale og fysiske planet i seg selv, men også en super arena for å bygge opp de tre S’ene; Selvtillit, selvbilde og selvrespekt.

Barnepartiene blir lagt opp rundt konsepter som lek, mestring, respekt og koordinasjon. Mens man på ungdomspartiet i tillegg vil jobbe med mer kampsportrelaterte teknikker.

Treningen skal være grunnleggende morsom og bygge oppunder konsentrasjon/ fokus, lytting, aktivitet, disiplin og empati.

Det vi søker sponsorer til her er utstyr til oppstart. Alt fra «tjukkas», kjegler, kasser til overtrekksvester.

10608599_10152647598700449_4863440539187546628_o

happy-kids

10300173_10154210293575105_1628151172851739240_n