Navn: Kjell Marius JøntvedtUntitled-1

Vektklasse: -77/ -84

Merkekamper: 2-1

Amatør: 1-0

Proff: 0-0